Hotline 028 71099217 - 3220

Bạn cần sách để học trực tuyến?

(Thư viện Văn Lang, ngày 20/3/2020) – Trước tình hình dịch bệnh do Covid-19 đang diễn biến phức tạp, Trường Đại học Văn Lang tổ chức đào tạo trực tuyến cho sinh viên có nhu cầu trong học kỳ 2, năm học 2019 - 2020. Nhằm hỗ trợ tài liệu học tập phù hợp với phương thức đào tạo này, Thư viện Văn Lang đã thực hiện số hóa và lưu trữ giáo trình, tài liệu tham khảo theo yêu cầu đề cương chi tiết trên thư viện điện tử (http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn).

 

 

Nhằm đảm bảo tài liệu được số hóa phù hợp với chương trình đào tạo, Thư viện xây dựng quy trình tiếp nhận và thực hiện yêu cầu số hóa tài liệu như sau:

Giảng viên có thể cung cấp đường link để tham khảo tài liệu cho sinh viên trong quá trình dạy học trực tuyến. Sinh viên cũng có thể chủ động truy cập thư viện điện tử Văn Lang để tra cứu và tham khảo tài liệu. Để đảm bảo bản quyền của tài liệu, các bạn chỉ được sử dụng một phần tài liệu, tương ứng với yêu cầu nội dung học tập online.

Giảng viên, sinh viên có thể cập nhật danh mục tài liệu đã được số hóa để phục vụ chương trình đào tạo học kỳ 2, năm học 2019 – 2020 bên dưới:

 

 • Danh mục tài liệu số hóa theo đề cương chi tiết khoa Khoa học cơ bản

 

 • Danh mục tài liệu số hóa theo đề cương chi tiết khoa Xã hội & Nhân văn

 

 • Danh mục tài liệu số hóa theo đề cương chi tiết khoa Kế toán kiểm toán

 

 • Danh mục tài liệu số hóa theo đề cương chi tiết khoa Mỹ thuật công nghiệp

 

 

 • Danh mục tài liệu số hóa theo đề cương chi tiết khoa Công nghệ

 

 

 • Danh mục tài liệu số hóa theo đề cương chi tiết khoa Quản trị kinh doanh

 

 

 • Danh mục tài liệu số hóa theo đề cương chi tiết khoa Tài chính ngân hàng

 

 • Danh mục tài liệu số hóa theo đề cương chi tiết khoa Du lịch

 

 • Danh mục tài liệu số hóa theo đề cương chi tiết khoa Luật

 

 • Danh mục tài liệu số hóa theo đề cương chi tiết khoa Ngoại ngữ

 

 • Danh mục tài liệu số hóa theo đề cương chi tiết khoa Công nghệ ô tô

 

 • Danh mục tài liệu số hóa theo đề cương chi tiết khoa Quan hệ công chúng, truyền thông & Nghệ thuật

 

 • Danh mục tài liệu số hóa theo đề cương chi tiết khoa Xây dựng

 

 • Danh mục tài liệu số hóa theo đề cương chi tiết khoa Y-Dược

 

 • Danh mục tài liệu số hóa theo đề cương chi tiết khoa Kỹ thuật

 

Nếu có yêu cầu về việc số hóa tài liệu, vui lòng liên hệ Thư viện qua các kênh:

 •  Điện thoại: 028.71099217 (3220/3222);
 •  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;
 •  Phòng đọc Thư viện – lầu 6, tòa nhà L-V, Cơ sở 3 của Trường

Thư viện Văn Lang