Hotline 028 71099217 - 3220

Mang Thư viện đến gần giảng viên hơn

(Thư viện Văn Lang, ngày 22/7/2020) – Dựa trên kết quả khảo sát ý kiến giảng viên năm học 2019 – 2020, dựa trên tình hình sử dụng thư viện và thư viện điện tử của cán bộ, giảng viên, nhân viên năm học 2019 – 2020, Thư viện tổ chức giới thiệu, hướng dẫn giảng viên sử dụng và khai thác tài liệu tại phòng đọc và trên thư viện điện tử.

 

 

Hoạt động diễn ra từ đầu tháng 7/2020.  Trong chương trình, nhân viên Thư viện đã giới thiệu đến giảng viên các nguồn tài liệu hiện có tại phòng đọc và trên thư viện điện tử, các dịch vụ đang triển khai, cách khai thác, sử dụng các nguồn tài nguyên và dịch vụ này. Các Thầy Cô có thể thực hành ngay trên các thiết bị di động cá nhân sau khi nghe giới thiệu, hướng dẫn với sự hỗ trợ của các nhân viên Thư viện. (Nội dung giới thiệu, hướng dẫn, vui lòng xem tại đây).

 

 

Nhân viên Thư viện giải đáp thắc mắc của cán bộ, giảng viên, nhân viên khoa Kiến trúc (ảnh trái) và khoa Kỹ thuật (ảnh phải). 

 

Một số dịch vụ được các Thầy Cô quan tâm, trao đổi ý kiến, như: dịch vụ số hóa tài liệu, yêu cầu bổ sung tài liệu, cách đăng nhập và sử dụng mục lục trực tuyến OPAC (https://lib.vanlanguni.edu.vn), cách đăng nhập và khai thác tài liệu trên các cơ sở dữ liệu, các quy định về bản quyền khi sử dụng tài liệu điện tử, ... Các Thầy Cô nhiệt tình giới thiệu đến Thư viện một số cơ sở dữ liệu chuyên ngành, nêu yêu cầu về việc bổ sung các tạp chí chuyên ngành vào kho sách, cũng như cho ý kiến về các cơ sở dũ liệu mong muốn khai thác, sử dụng trong thời gian tới để phục vụ cho công tác đào tạo, nghiên cứu. Thông tin phản hồi từ các Thầy Cô là dữ liệu quan trọng để Thư viện tiến hành rà soát, cải tiến hoạt động của đơn vị trong thời gian tới.

 

 

  

Tính đến ngày 22/7/2020, Thư viện đã thực hiện 13 buổi giới thiệu, hướng dẫn; 157 cán bộ, giảng viên, nhân viên của 15 khoa tham gia. Ảnh: Cán bộ, giảng viên, nhân viên khoa Kế toán kiểm toán trong buổi giới thiệu, hướng dẫn, ngày 06/7/2020.

Hoạt động sẽ được tiếp tục đến hết tháng 8/2020. Quý cán bộ, giảng viên, nhân viên quan tâm, có thể đặt lịch tham dự với Thư viện qua các kênh sau:

  • Điện thoại: 028 71099217 (3222)
  • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Bảo Linh