Hotline 028 71099217 - 3220

Lắng nghe ý kiến bạn đọc

(Thư viện Văn Lang, ngày 02/10/2020) – Từ ngày 01/10/2020, bạn đọc có thể đóng góp ý kiến cho Thư viện ngay sau khi sử dụng không gian và dịch vụ tại phòng đọc Thư viện ở cả 3 cơ sở đào tạo của Trường.

 

 

Từ năm học 2018 – 2019, Thư viện Văn Lang tổ chức khảo sát ý kiến bạn đọc về mức độ hài lòng định kỳ mỗi năm một lần. Với mong muốn có thể cải thiện kịp thời, nhanh chóng hơn những bất tiện, sự cố, hạn chế mà bạn đọc gặp phải trong quá trình sử dụng Thư viện, từ ngày 01/10/2020, Thư viện triển khai hệ thống đánh giá online về chất lượng dịch vụ và thái độ phục vụ ngay sau khi bạn đọc được cung cấp dịch vụ tại phòng đọc.

Trước khi rời Thư viện, bạn đọc có thể scan mã QR bản khảo sát ý kiến tại Quầy Lưu hành; truy cập link và cho ý kiến. Nội dung đánh giá chỉ gồm ba câu hỏi dưới dạng trắc nghiệm và một câu hỏi mở để bạn đọc góp ý, đề xuất.

Thư viện mong muốn mỗi bạn đọc có thể dành một phút sau khi sử dụng dịch vụ và tài nguyên Thư viện để thực hiện khảo sát này. Trải nghiệm và ý kiến của bạn đọc là cơ sở để Thư viện Văn Lang tìm cách điều chỉnh, thay đổi, hoàn thiện hơn nhằm mang đến cho bạn đọc chất lượng phục vụ tốt hơn qua từng ngày.

Bên cạnh đó, bạn đọc vẫn có thể gửi những ý kiến đóng góp, phản hồi chất lượng dịch vụ, thái độ phục vụ, nguồn tài nguyên thông qua các kênh tiếp nhận khác của Thư viện:

  • Điện thoại: 028.71099217 - 3220
  • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Fanpage: Thư viện Trường Đại học Văn Lang
  • Zalo: Thư viện Trường Đại học Văn Lang

 

 

Các bạn có thể giúp Thư viện Văn Lang hoàn thiện dịch vụ hỗ trợ với 1 phút scan mã QR và thực hiện khảo sát tại Quầy Lưu hành! 


Bảo Linh