Hotline 028 71099217 - 3220

Tham quan Thư viện Trường Đại học Ngân hàng

(Thư viện Văn Lang, ngày 25/01/2021) – Sáng 21/01/2021, đoàn cán bộ, nhân viên Thư viện Trường Đại học Văn Lang đã tham quan, chia sẻ kinh nghiệm tại Thư viện Trường Đại học Ngân hàng.

 

 

Nhằm thiết lập mối quan hệ hợp tác, trao đổi chuyên môn giữa hai đơn vị, được Ban Giám đốc Thư viện Trường Đại học Ngân hàng Tp. Hồ Chí Minh quan tâm, tạo điều kiện, đoàn cán bộ, nhân viên Thư viện Trường Đại học Văn Lang đã đến tham quan, học tập kinh nghiệm tại trường bạn.

Cán bộ, nhân viên hai đơn vị giới thiệu tổng quan, chia sẻ kinh nghiệm về các mảng nghiệp vụ.

Ảnh: ThS. Lê Văn Toàn – Phó Giám đốc Thư viện Trường ĐH Ngân hàng - phát biểu chào mừng.

 

Trong nội dung trao đổi, cán bộ, nhân viên của hai đơn vị đã chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau về vấn đề chuyển đổi dữ liệu trên phần mềm, cách thức phát triển tài liệu số, khả năng liên kết nguồn tài nguyên giữa hai thư viện, chính sách mượn trả, hoạt động truyền thông, cách thức xây dựng và triển khai quy định, quy trình về nghiệp vụ thư viện, …

Qua tham quan trực tiếp phòng đọc Thư viện Trường Đại học Ngân hàng TP. HCM, đoàn cán bộ, nhân viên Thư viện Trường Đại học Văn Lang được tìm hiểu thêm về mô hình tổ chức kho, phương tiện số hóa tài liệu, chính sách phục vụ và mượn trả tài liệu, tổ chức không gian tự học, …

 
Cán bộ, nhân viên Thư viện Trường Đại học Ngân hàng hướng dẫn đoàn Thư viện Văn Lang tham quan các khu vực trong Thư viện ĐH Ngân hàng.

 

Với những kết quả đạt được từ chuyến tham quan, hai đơn vị thống nhất về việc thảo luận các phương diện có thể liên kết và tiến tới ký kết thỏa thuận hợp tác giữa hai bên nhằm chia sẻ nguồn tài nguyên thông tin và cải tiến dịch vụ hỗ trợ học tập.


Bảo Linh