Hotline 028 71099217 - 3320

Tủ sách môn học

 

Phòng đọc Thư viện được chia thành nhiều không gian với loại tài liệu đặc trưng và lưu ý riêng khi sử dụng: Khu đọc tĩnh, khu đọc trao đổi, Phòng luận văn, luận án, đồ án tốt nghiệp, porfolio, Tủ sách môn học, Tủ sách ngoại văn, Phòng họp nhóm. Tùy vào mục đích, nhu cầu của mình, bạn đọc có thể lựa chọn không gian để đạt hiệu quả học tập, thảo luận cao nhất. Bạn có thể đến Tủ sách môn học theo vị trí trên sơ đồ dưới đây:

 

 

 

Dưới đây là một số hình ảnh của Tủ sách môn học.

 

 

 

title_5e85a23a5552119115635141585816122
title_5e85a23a5556015768536911585816122
title_5e85a23a555902081354861585816122
title_5e85a23a555bd6498501611585816122
title_5e85a23a555ea19200658421585816122
title_5e85a23a5561612984327151585816122
title_5e85a23a556412857645351585816122