Hotline 028 71099217 - 3220

Tủ sách môn học

 

Phòng đọc Thư viện được chia thành nhiều không gian với loại tài liệu đặc trưng và lưu ý riêng khi sử dụng: Khu đọc tĩnh, khu đọc trao đổi, Phòng luận văn, luận án, đồ án tốt nghiệp, porfolio, Tủ sách môn học, Tủ sách ngoại văn, Phòng họp nhóm. Tùy vào mục đích, nhu cầu của mình, bạn đọc có thể lựa chọn không gian để đạt hiệu quả học tập, thảo luận cao nhất. Bạn có thể đến Tủ sách môn học theo vị trí trên sơ đồ dưới đây:

 

 

 

Dưới đây là một số hình ảnh của Tủ sách môn học.

 

 

 

title_5f6649288d5708406694561600538920
title_5f6649288d58c11375912051600538920
title_5f6649288d5a2657172041600538920
title_5f6649288d5b69541660721600538920
title_5f6649288d5ca1522182611600538920
title_5f6649288d5de13969186131600538920
title_5f6649288d5f27218239981600538920